سفارش تبلیغ
صبا

ردّ پای او
 

او ز کجا می کشدم                   اوست مرا میکشد

           او به کجا می کشدم                   اوست مرا میکشد          
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 89/8/30 توسط آسمان سّوم

اوست مرا می کشد...
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 89/8/30 توسط آسمان سّوم